Dołącz do nas

Wartości


Szacunek, partnerstwo, jakość, innowacyjność, elastyczność, zaangażowanie i wzrost wartości firmy to wartości stanowiące solidne fundamenty, na których budujemy przyszłość KORONA Candles Sp. z o.o. Te zasady określają kim jesteśmy, oraz na jakich zasadach współpracujemy z naszymi Partnerami.

Szacunek
Naszych biznesowych Partnerów, Współpracowników oraz Społeczeństwo traktujemy z należnym szacunkiem i godnością. Uczciwość, lojalność i odpowiedzialność to najważniejsze zasady, według których postępujemy w naszej firmie.

Partnerstwo
Każdy dzień to budowanie relacji z Klientami i Dostawcami. Współpracując na zasadach partnerstwa, wspólnie rozwijamy się i czerpiemy wzajemnie ze swoich doświadczeń.

Jakość 
Zapewniamy najwyższe standardy jakości w każdym aspekcie naszego działania. Dbamy o to, aby towarzyszyły nam one na każdym kroku, zarówno w procesie doboru surowców, produkcji jak i obsłudze sprzedażowej naszych Klientów.

Innowacyjność
Jesteśmy przekonani, że wartość dla biznesu generują nawet małe kroki dążące ku ewolucji. Nieustannie poszukujemy unikalnych rozwiązań, których wdrożenie zapewnia przewagę nam i naszym Partnerom. Bycie kreatywnym pozwala nam śmiało odkrywać nowe horyzonty i wyprzedzać oczekiwania rynku.  

Zaangażowanie i Entuzjazm
Jesteśmy zespołem profesjonalistów. Podchodzimy do pracy z zaangażowaniem i pasją, konsekwentnie realizując wyznaczane cele.  

Elastyczność
Szybko i efektywnie reagujemy na potrzeby rynku i wymagania otoczenia, błyskawicznie dostosowując się do oczekiwań naszych Klientów. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, a każdą zmianę traktujemy jako szansę dalszego rozwoju.  

Zysk
Na każdym etapie naszej działalności analizujemy i optymalizujemy wszystkie procesy, tak aby minimalizować koszty i osiągać założone cele. Wypracowany zysk jest gwarancją utrzymania stabilnej pozycji naszej firmy oraz jej ciągłego rozwoju.