Rekrutacja / Działy, w których możesz pracować

Dział handlowy


Dział Handlowy odpowiedzialny jest za utrzymywanie i rozwijanie relacji z naszymi Klientami. Dokładamy starań, aby relacje te były utrzymywane na najwyższym możliwym poziomie, a ich wynik opierał się na realizacji przyjętej strategii sprzedaży i uzyskiwaniu założonych celów sprzedażowych.

W ramach głównych obowiązków należy wymienić:
  • Współpraca z obecnymi klientami (wartym podkreślenia jest fakt, że naszymi odbiorcami są globalne / największe sieci handlowe)
  • Poszukiwanie nowych odbiorców
  • Przygotowywanie prezentacji handlowych
  • Koordynacja działań związanych w wycenami i przygotowaniem ofert
  • Negocjowanie warunków współpracy
  • Współpraca z klientami oraz z działami wewnętrznymi w zakresie rozwoju nowych projektów
  • Kompleksowa obsługa zamówień klientów
  • Monitorowanie należności
  • Prognozowanie sprzedaży
Bardzo szeroki zakres zadań realizowanych w Dziale Handlowym wymaga od Pracowników umiejętności współpracy w zróżnicowanym środowisku i na wielu płaszczyznach. Dział Handlowy działa w ścisłej współpracy z Działem Badań i Rozwoju Produktu, Działem Sterowania Produkcją, Działem Zakupów, Działem Finansowym oraz Działem Logistyki.

Jednocześnie nieodłącznym wsparciem dla Działu Handlowego są Dział Marketingu oraz Dział Graficzny, które biorą aktywny udział w przygotowywaniu ofert dla obecnych i potencjalnych Klientów.