Rekrutacja / Działy, w których możesz pracować

Dział produkcji


By świeca fascynowała klientów, musi przyciągać wyglądem, intrygować zapachem i koić płomieniem zabierającym w świat iluzji i marzeń. Wszystko to z dumą osiągamy dzięki ogromnemu doświadczeniu naszego Działu Produkcji, odpowiedzialnego przede wszystkim za wytwarzanie finalnych wyrobów zgodnych z wymaganiami Klienta, przyjętym harmonogramem oraz założonymi kosztami. Dział Produkcji składa się z dwóch Wydziałów Produkcyjnych, z których każdy odpowiedzialny jest za produkcję określonego asortymentu świec, oraz z Wydziału Sterowania Produkcją zajmującego się przygotowaniem i harmonogramowaniem produkcji na liniach produkcyjnych. Równolegle do powyższych zadań, Pracownicy wspierają działania badawczo-rozwojowe, oraz w oparciu o analizę danych zajmują się optymalizacją procesów produkcyjnych.