Rekrutacja / Działy, w których możesz pracować

Dział transportu


Dział Transportu zajmuje się organizacją transportu surowców dostarczanych do KORONA Candles Sp. z o.o. od współpracujących Dostawców, jak również gotowych wyrobów dostarczanych do naszych Klientów. Transporty odbywają się trzema drogami - lądową, morską oraz lotniczą. Od Pracowników wymagane są umiejętności doskonałej organizacji pracy, wysoka komunikatywność w kontaktach z firmami spedycyjnymi oraz znajomość aktualnych przepisów celno-transportowych.