Rekrutacja / Działy, w których możesz pracować

Dział zapewnienia jakości


Podstawowym zadaniem Działu Zapewnienia Jakości jest zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania jakością we wszystkich obszarach działania KORONA Candles Sp. z o.o. Dział odpowiada także za wdrażanie i utrzymywanie najwyższych standardów jakościowych i etycznych wynikających z wymagań Klientów, a także za zapewnienie zgodności z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.