Rekrutacja / Działy, w których możesz pracować

Dział finansowy


Dział Finansowy KORONA Candles Sp. z o.o. zawierający w swojej strukturze również Dział Księgowości zajmuje się zarówno ewidencją zaistniałych transakcji gospodarczych, jak również szerokim wachlarzem działań związanych z zarządzaniem finansami firmy.
Globalny obszar działalności powoduje, że pracownicy Działu Finansowego mają do czynienia z bardzo dużą różnorodnością instrumentów finansowych oraz praktycznym zastosowaniem inżynierii finansowej.

Do głównych zadań Działu należą:
 • Zarządzanie płynnością grupy KORONA Candles (spółka polska i amerykańska),
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym, w tym transakcje terminowe na rynku walutowym: forward, swapy oraz inne instrumenty pochodne,
 • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej,
 • Współpraca z międzynarodowym instytucjami finansowymi,
 • Zarządzanie podatkami,
 • Prowadzenie księgowości spółki polskiej i amerykańskiej,
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych,
 • Udział w procesie pozyskiwania i rozliczanie dotacji z funduszy UE,
 • Prowadzenie szerokiej gamy analiz ekonomiczno-finansowych w ramach systemu rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • Budżetowanie oraz tworzenie długoterminowych projekcji finansowych,
 • Raportowanie do polskich i zagranicznych inwestorów,
 • Wsparcie informatyczne dla Działu Finansowego zapewnia zintegrowany system informatyczny klasy ERP, narzędzia Business Intelligence oraz bankowe systemy i platformy finansowe.