Rekrutacja / Działy, w których możesz pracować

Dział personalny


Dział personalny odpowiedzialny jest za pozyskanie z rynku najlepszych pracowników, stworzenie warunków do rozwoju ich kompetencji, motywowanie i zatrudnianie w dłuższej perspektywie czasu. W tym celu tworzymy plany zatrudnienia, plany szkoleń, opracowujemy programy wdrożeniowe.

Kluczowym zadaniem jest dbanie o poziom kompetencji naszych pracowników poprzez planowanie Ich rozwoju, tworzenie narzędzi do zarządzania i oceny.

Wyznacznikiem naszej pracy jest poziom zadowolenia naszego zespołu.

Jesteśmy wsparciem dla managerów. Udostępniamy narzędzia do oceny i motywowania pracowników.

Zajmujemy się organizacją staży i praktyk.

Prowadzimy również administrację kadrową.