Rekrutacja / Działy, w których możesz pracować

Dział BHP


Do podstawowych obowiązków Działu BHP należy dbałość o bezpieczeństwo Pracowników na swoich stanowiskach pracy. Umożliwiają to na bieżąco przeprowadzane kontrole warunków pracy, nadzorowanie wprowadzanych zmian na stanowiskach oraz przeprowadzanie ocen ryzyka i eliminowanie potencjalnych zagrożeń.

Dział BHP współpracuje ze wszystkimi Działami, sprawując zarówno funkcje kontrolne jak i doradcze z zakresu przepisów i zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii pracy. W zakres prowadzonych działań wchodzi także organizacja szkoleń dla Pracowników, tak aby poprzez ich motywowanie i zaangażowanie w sprawy BHP istotnie zwiększyć świadomość w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy.