Dotacje UE


Projekty realizowane przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej

Obecnie realizujemy dwa projekty finansowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ich łączna wartość wynosi prawie 50 milionów złotych, z czego niemal 19 milionów to środki z Unii Europejskiej.  

PROJEKT I – WDROŻENIE MATERIAŁO- I ENERGOOSZCZĘDNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI ŚWIEC Z SUROWCÓW ODNAWIALNYCH (projekt zakończony)

Okres realizacji: kwiecień 2009– sierpień 2011

Wartość projektu: 17 453 230,94 PLN

Udział Unii Europejskiej: 7.077.963,50 PLN

 

Zobacz więcej >>>

 PROJEKT II - BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM EKOKOMPONENTÓW I WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI ŚWIEC (w trakcie realizacji)

Okres realizacji: listopad 2009 – czerwiec 2015

Wartość projektu: 32.310.340,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 317.207,50 PLN (I Etap) + 11.266.950,00 PLN (II Etap)

 

Zobacz więcej >>>

 Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM:

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest: 

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu - tzw. Instytucje Pośredniczące:

  • Ministerstwo Gospodarki (MG),
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia):

Portal Unii Europejskiej: www.europa.eu/abc/index_pl.htm