Dotacje UE


PROJEKT I – OPRACOWANIE I PROTOTYPOWE WDROŻENIE WE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI EFEKTU PRZEPROWADZONYCH PRAC B+R - INNOWACYJNEGO NA SKALĘ ŚWIATA ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNEGO - MODUŁOWEJ LINII PILOTAŻOWEJ WYTWARZAJĄCEJ ŚWIECE NACZYNIOWE

projekt I

Okres realizacji: lipiec 2018– czerwiec 2022
Wartość projektu: 16.309.692,74 PLN
Udział Unii Europejskiej: 6.842.648,52 PLN

Celem Projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie innowacyjnego na skalę świata rozwiązania technologicznego w postaci pierwszej modułowej linii pilotażowej do kompleksowej produkcji różnego typu świec naczyniowych.

Powstałe poszczególne moduły linii pilotażowej staną się wzorem rozwiązań, które Wnioskodawca będzie chciał wykorzystać wprowadzając je na wszystkich swoich liniach produkcyjnych, usprawniając w ten sposób całą produkcję. W efekcie planowanych prac B+R zostaną opracowane nie tylko innowacje procesowe wykorzystujące inteligentne metody sterowania na liniach produkcyjnych, ale i produktowe.