Dotacje UE


PROJEKT I – WDROŻENIE MATERIAŁO - I ENERGOOSZCZĘDNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI ŚWIEC Z SUROWCÓW ODNAWIALNYCH

projekt I

Okres realizacji: kwiecień 2009– sierpień 2011
Wartość projektu: 17 453 230,94 PLN
Udział Unii Europejskiej: 7.077.963,50 PLN

Głównym celem projektu było wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonego produktu - świecy typu ekopodgrzewacz - produkowanego z wykorzystaniem autorskiej, innowacyjnej i unikatowej w skali świata technologii zalewu niskotemperaturowego będącego wynikiem przeprowadzonych wewnętrznie prac Działu Badań i Rozwoju.

Realizacja projektu wymagała poniesienia nakładów na utworzenie Działu Badań i Rozwoju, odpowiedniego jego wyposażenia w urządzenia badawcze, zakupu nowej linii produkcyjnej oraz ulepszenia i rozbudowy dwóch linii produkcyjnych już istniejących, umożliwiających produkcję znacząco ulepszonego produktu i wzrostu wydajności o ok. 50% względem obecnie funkcjonujących linii produkcyjnych.

Realizację projektu zakończono w sierpniu 2011r.