Dotacje UE


PROJEKT II - BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM EKOKOMPONENTÓW I WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI ŚWIEC

projekt I

Okres realizacji: listopad 2009 – czerwiec 2015
Wartość projektu: 32.310.340,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 317.207,50 PLN (I Etap) + 11.266.950,00 PLN (II Etap)

Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań nad surowcami ekologicznymi i opracowanie innowacyjnych mieszanek możliwych do wykorzystania w produkcji świec oraz opracowanie w oparciu o wyniki badań innowacyjnych materiało- i energooszczędnych technologii produkcji znacząco ulepszonych produktów – świec ekologicznych.

Powyższy cel realizowany jest w dwóch etapach. Etap I polegał na: rozbudowie działu Badań i Rozwoju (nowe miejsca pracy, poszerzenie infrastruktury badawczej), przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których wyniki zostały objęte ochroną prawami własności przemysłowej. Etap I został zakończony we wrześniu 2011r.