Wynagrodzenie

Wynagrodzenia oferowane w naszej firmie są dostosowane do poziomu płac w regionie, a także uzależnione od indywidualnych kompetencji, wiedzy i doświadczenia Pracowników.

W oparciu o raporty płacowe prowadzimy systematyczne analizy wynagrodzeń.

W zależności od stanowiska, możliwe jest otrzymanie premii miesięcznej, półrocznej oraz rocznej. Premie każdorazowo uzależnione są od wyników pracy oraz stopnia realizacji celów, stanowiąc określony procent wynagrodzenia zasadniczego.

Premie comiesięczne wynikają z Systemu Motywacyjnego, premie półroczne z Systemu Motywacyjnego Zarządzania przez Cele i Zadania, zaś premie roczne z Systemu Zarządzania przez Cele.

Dodatkowo, Pracownicy pracujący w systemie czterobrygadowym otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w postaci specjalnych dodatków za pracę w soboty, niedziele i święta.

Pracownikom pracującym w systemie zmianowym oferujemy bezpłatne dowozy firmowymi autobusami (3 razy dziennie, 7 dni w tygodniu) do/z pracy.