Rekrutacja

W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę potencjał Kandydata, a także wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowisku o które się ubiega.

Proces rekrutacji dzielimy na następujące etapy zależne od stanowiska:

stanowiska administracyjne:
 • analiza nadesłanych ofert,
 • krótki wywiad telefoniczny z wybranymi Kandydatami,
 • rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym przełożonym Kandydata oraz Pracownikiem działu personalnego. Wynikiem rozmów jest wyłonienie kandydatów do II etapu rekrutacji,
 • rozmowa decydująca o zatrudnieniu, na którą zapraszamy dwóch lub trzech wybranych kandydatów,
 • informacja o wyniku rozmowy przekazywana jest po upływie kilku dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej lub w terminie ustalonym na spotkaniu,
 • test znajomości języka angielskiego – w zależności od wymagań,
 • za zgodą kandydata, w przypadku rekrutacji na większość stanowisk, przeprowadzane są testy osobowościowe.
pozostałe stanowiska:
 • analiza nadesłanych ofert,
 • krótki wywiad telefoniczny z wybranymi Kandydatami,
 • rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym przełożonym Kandydata oraz Pracownikiem działu personalnego. Po spotkaniu podejmowana jest decyzja w sprawie zatrudnienia.
 • informacja o wyniku rozmowy przekazana jest po upływie kilku dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej lub w terminie ustalonym na spotkaniu